TỰ HỌC SKETCHUP BY NGUYỄN NGỌC PHÚC

Thẻ:
  • Đây là bộ video rất hay, rất chi tiết và dễ hiểu dành cho các bạn mới làm quen với phần mềm Sketchup.
  • Bộ video gồm 18 bài , đi từ giới thiệu về cài đặt, giao diện, các thanh công cụ đến thiết lập vật liệu , ánh sáng , hiệu chỉnh camera đến kết xuất hình ảnh.
  • Bộ video cung cấp cho các bạn các kiến thức dựng hình cơ bản làm nền tảng để các bạn nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa !
  • Xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Phúc đã chia sẻ bộ video rất hữu ích này !

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]