Tính Toán Kết Cấu Nhà Phố Bằng Phần Mềm Etabs

Etabs là một trong những rất mạnh mẽ trong phân tích và thiết kế kết cấu, đặc biệt là cấu kiện nhà cửa, nhà cao tầng. Ở Việt Nam, các anh em kỹ sư đa số sử dụng Etabs như là một phần mềm thiết yếu để mô hình hóa công trình, phân tích nội lực và xuất kết quả thuyết minh.

Với bộ video này, hy vọng các anh em kỹ sư sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chinh phục thế giới kết cấu thật tuyệt diệu. Anh Thợ Hồ xin chào và thân ái!!!