Thuế thu nhập doanh nghiệp

Anh Thợ Hồ hân hạnh tiếp tục chia sẻ quý bạn thành viên bộ thư viện Video training kỹ năng kinh doanh: Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ video training bằng tiếng Việt chia sẻ những kiến thức về thuế trong doanh nghiệp, phần nào giúp các nhà quản trị hiểu được cơ chế thuế của nhà nước qua đó có những phương pháp quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp của mình. Chúc bạn đạt kỹ năng tuyệt vời!!!

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]