Thực hành quản lý dự án bằng Microsoft Project

Thẻ:

Đây là bộ video chia sẻ cách để thao tác, thực hành trên phần mềm Microsoft Project để tạo dự án, xây dựng các hạng mục công việc kèm theo tiến độ, tài nguyên….Bộ video chia sẻ kiến thức nền tảng cho một quản lý dự án để sử dụng Project như là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các dự án thực tế. Kênh ATH mời bạn xem video.

>> Xem trọn bộ: BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phần 1: Các thao tác cơ bản tạo dự án trong Microsoft Project

Phần 2: Các thao tác quản lý tiến độ nâng cao trong Microsoft Project

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]