Tạo hình thiết kế chuyên nghiệp với 3DSMAX

Anh Thợ Hồ chia sẻ đến quý bạn thành viên bộ sưu tập thư viện Video training: Tạo hình thiết kế chuyên nghiệp với 3DSMAX. Bộ thư viện chia sẻ kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng trong kiến trúc đồ họa và xây dựng. Bộ thư viên video tiếng Việt phong phú được ủng hộ từ thành viên cộng đồng Anh Thợ Hồ.

Anh Thợ Hồ kính chúc quý bạn phát triển kỹ năng, nâng cao tầm kiến thức, phục vụ tốt công việc và cuộc sống! Trân trọng!