Triển khai bản vẽ nội thất bằng Autocad 2D

35,000

Bộ sưu tập video này: Triển khai bản vẽ nội thất bằng Autocad 2D, kênh ATH – Anh Thợ Hồ chia sẻ cùng quý bạn thành viên cách thức vận dựng các công cụ trong Autocad để triển khai một bản vẽ nội thất hoàn chỉnh. Video cơ bản nhưng gần như cung cấp các kiến thức cần thiết để sử dụng Autocad như là một phương tiện để triển khai bản vẽ, đặc biệt đối tượng trong video là các kiến trúc sư, họa viên kiến trúc nội thất. Mời các bạn cùng xem video.


Danh mục: