Tính Toán Kết Cấu Nhà Phố Bằng Phần Mềm Etabs

35,000

Etabs là một trong những rất mạnh mẽ trong phân tích và thiết kế kết cấu, đặc biệt là cấu kiện nhà cửa, nhà cao tầng. Ở Việt Nam, các anh em kỹ sư đa số sử dụng Etabs như là một phần mềm thiết yếu để mô hình hóa công trình, phân tích nội lực và xuất kết quả thuyết minh.


Danh mục: