01-Tìm hiểu cơ bản về phần mềm quản lý dự án Microsoft project

35,000

Bộ video này chia sẻ đến quý bạn thành viên những kiến thức cơ bản ban đầu về việc tiếp cận và sử dụng phần mềm dùng để quản lý dự án do hãng Microsoft sản xuất – phần mềm quản lý dự án Microsoft project.


Danh mục: