Kế toán xây dựng

35,000

Thư viện Video này chia sẻ bạn kỹ năng lập và kiểm soát công việc kế toán trong lĩnh vực xây dựng. Hy vọng quý bạn thành viên nâng cao kỹ năng phục vụ công việc hiệu quả. Thân ái!!!


Danh mục: