Hướng dẫn SAP2000 chính hãng Computers and Structures, Inc.

35,000

Bộ video hướng dẫn sử dụng CSI SAP2000 trong thiết kế và phân tích kết cấu chính hãng từ nhà sản xuất Computers and Structures, Inc. Bộ này bằng tiếng Anh, các anh em chịu khó xem nhé.


Danh mục: