Hướng dẫn Plaxis 2D phân tích và thiết kế nền móng

35,000

Bộ video này, Anh Thợ Hồ chia sẻ đến quý bạn và các bạn thành viên của Anh Thợ Hồ một công cụ chuyên dụng cho thiết kế nền móng là PLAXIS 2D.


Danh mục: