Học thiết kế nội thất cấp tốc với 3ds Max, Vray và Photoshop

35,000

Anh Thợ Hồ chia sẻ quý vị và các bạn thành viên bộ thư viện Video Học thiết kế nội thất cấp tốc với 3ds Max, Vray và Photoshop. Bộ video chia sẻ đến các bạn các kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ đồ họa trong việc thiết kế nội thất. Các công cụ được sử dụng trong bộ video này gồm: 

Phần mềm 3DS MAX: Phần mềm chuyên vẽ mô hình 3D kiến trúc, nội thất,…
Phần mềm Vray (cài thêm vào 3DS Max) – phần mềm chuyên về render kết xuất hình ảnh
Phần mềm Photoshop: Phần mềm chuyên xử lý ảnh (ông trùm làng đồ họa)


Danh mục: