Bộ Video hướng dẫn sử dụng Microsoft Project trong quản lý dự án

35,000

Bộ Video hướng dẫn sử dụng Microsoft Project trong quản lý dự án là bộ sưu tập các video hướng dẫn từng các thao tác cơ bản đến nâng cao trong phần mềm Microsoft Project để xây dựng và quản lý dự án.


Danh mục: