Bộ sách Doanh Nhân Tự Học

0

Bộ sách doanh nhân tự học – NXB Trẻ

Chương trình phát triển dự án Mê Kông tài trợ, Viện đại học mở OLA (Canada) biên soạn. Bộ sách được xây dựng trên cơ sở tài liệu giảng dạy trên lớp do Viện Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội phát triển với sự tài trợ của Chương trình phát triển dự án Mê Kông


Danh mục: