Advanced Microsoft Project

35,000

Bộ thư viện video này sẽ trình bày và hướng dẫn các bạn thực hành 1 dự án mẫu trên Microsoft Project. Video trực quan, dễ hiểu và dễ thao tác. Hy vọng bộ video hướng dẫn sẽ giúp ích các bạn trên con đường chinh phục quản lý dự án.


Danh mục: