900GB Video và tài liệu hướng dẫn sử dụng ETABS bằng các ví dụ thực tế

0

0

ATH – Anh Thợ Hồ thân chia sẻ đến quý bạn thành viên bộ ~900GB Video và tài liệu hướng dẫn sử dụng ETABS bằng các ví dụ thực tế. Bên trong đó là các mô hình công trình kết cấu được xây dựng thực tế và được mô hình hóa, phân tích kết cấu bằng Etabs. Ngoài ra, còn có một bộ tài liệu Manual rất phong phú hướng dẫn sử dụng Etabs từ A-Z, đến từ các quốc gia hàng đầu trên Thế Giới.

Vui lòng ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ để xem và Download.