900GB Video và tài liệu hướng dẫn sử dụng ETABS bằng các ví dụ thực tế

35,000

ATH – Anh Thợ Hồ thân chia sẻ đến quý bạn thành viên bộ ~900GB Video và tài liệu hướng dẫn sử dụng ETABS bằng các ví dụ thực tế. Bên trong đó là các mô hình công trình kết cấu được xây dựng thực tế và được mô hình hóa, phân tích kết cấu bằng Etabs.


Danh mục: