720GB Video và tài liệu hướng dẫn sử dụng TEKLA bằng các ví dụ thực tế

35,000

720GB Video và tài liệu hướng dẫn sử dụng TEKLA bằng các ví dụ thực tế là bộ thư viện video được sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH – Anh Thợ Hồ đóng góp. Bộ dữ liệu quy tụ hàng ngàn video và file tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm TEKLA để mô hình hóa công trình đồng thời tạo các bản vẽ kỹ thuật để gia công, chế tạo và lắp dựng.


Danh mục: