THIẾT KẾ ẢNH QUẢNG CÁO CÙNG DESIGN CHEF – PHẦN MỀM THIẾT KẾ ONLINE

10,000

Nếu bạn mong muốn một ứng dụng online có thể giải quyết công việc thiết kế các sản phẩm đồ họa cho công ty thì bộ thư viện Video này chính là dành cho bạn. Bộ thư viện chia sẻ bạn công cụ thực hiện thiết kế đồ họa qua online, cũng như kiến thức, kỹ năng vận hành phần mềm tạo các sản phẩm đồ họa phục vụ công việc.


Danh mục: