Hướng dẫn diễn họa sản phẩm bằng CINEMA 4D

Vui lòng ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ để xem và Download.
(Free)

Trong khóa học hướng dẫn diễn họa sản phẩm bằng Cinema 4D này sẽ hướng dẫn các bạn cách để xây dựng mô hình một sản phẩm 3D từ A-Z, các bạn sẽ được học cách làm vật liệu, ánh sáng, render để cho ra một sản phẩm 3D giống như thật.