09 Tận dụng Microsoft Project 2016 để giao tiếp hiệu quả

35,000

Trong bộ video 09 Tận dụng Microsoft Project 2016 để giao tiếp hiệu quả này, ATH sẽ giới thiệu đến quý bạn thành viên 1 cách tiếp cận mới với Microsoft Project trong việc tương tác thông tin, kết nối làm việc hiẹu quả trong dự án


Danh mục: