08 Cách quản lý giá trị kiếm được trong Microsoft Project

35,000

Bộ video này hướng dẫn các bạn khai thác các dữ liệu về giá trị mà cách quản lý dự án hiệu quả tạo ra cho một dự án bằng Microsoft Project. Các bài hướng dẫn video từng bước sẽ giúp bạn thấy được sức mạnh của phần mềm kết hợp với tư duy quản lý sẽ mang lại cho bạn một hiệu quả đến không ngờ.


Danh mục: