05 Cách làm việc với chi phí và ngân sách bằng Microsoft Project

35,000

Bộ video này chia sẻ đến quý bạn thành viên những kiến thức để sử dụng phần mềm Microsoft project để xây dựng một kế hoạch tiến độ – 02 Building Your Project Plan within Microsoft Project.


Danh mục: