03 Cách xem Kế hoạch và Tài nguyên Dự án của bạn

35,000

Trong bộ video này, ATH chia sẻ bạn cách để xem Kế hoạch và Tài nguyên Dự án trong Microsoft Project. Mời các bạn xem video:


Danh mục: