01 Dự án Microsoft 2016 Xây dựng Quỹ

35,000

Phần bài này sẽ tiếp nối chuỗi video hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng và quản lý dự án bằng Microsoft Project. Bộ video 01 Dự án Microsoft 2016 Xây dựng Quỹ chia sẻ đến quý bạn thành viên cách thức tương tác trên MP để tạo lập và quản lý một dự án về một dự án thực tế. Mời các bạn cùng xem.


Danh mục: