Quy định thanh toán

  • Người sử dụng dịch vụ trên website anhthoho.vn sẽ tiến hành đăng ký dịch vụ và tiến hành thanh toán qua hình thức Online trên hệ thống đã hướng dẫn.
  • Sau khi thanh toán xong, admin hệ thống sẽ kích hoạt tài khoản người dùng – lúc này gọi là thành viên.

Quy định hoàn tiền

  • Website từ chối hoàn tiền nếu thành viên có yêu cầu hoàn trả tiền ngay sau khi đã được kích hoạt tài khoản sử dụng trong trường hợp tài nguyên dữ liệu trên website anhthoho.vn vẫn đang hoạt động bình thường và tài khoản thành viên vẫn truy cập được.