Quản lý thầu phụ trong Microsoft Project

Thẻ:

Một trong những đối tượng quan trọng cần xem xét và quản lý hiệu quả đó là Nhà Thầu Phụ trong dự án. Bộ video này: Quản lý thầu phụ trong Microsoft Project sẽ giúp các bạn cách để quản lý các nhà thầu phụ từ khối lượng, tiến độ đến các thông số tương tác khác. Hy vọng rằng bộ video này, ATH sẽ giúp các nhà quản lý có thêm kiến thức, kỹ năng để sử dụng Microsoft Project hiệu quả trong việc quản lý dự án.

>> Xem trọn bộ: BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]