Quản lý dự án với ngân sách ràng buộc trong Microsoft Project

Thẻ:

Trong quản lý dự án, việc dự án chạy theo một ngân sách bị ràng buộc là vấn đề hầu như nhà quản lý nào đều phải đối mặt. Trong bộ video này: Quản lý dự án với ngân sách ràng buộc trong Microsoft Project, kênh ATH chia sẻ quý bạn thành viên cách thức để chúng ta quản lý dự án bằng phần mềm Microsoft Project để quản lý dự án hiệu quả với ngân sách bị ràng buộc. Mời quý vị xem.

>> Xem trọn bộ: BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]