02_Không gian công cộng

Yiye 04_Restaurant

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 03

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 02

02_Không gian công cộng

Yiye 04_Public space No 01

03_Phòng khách

Yiye 04_Living room No 02

03_Phòng khách

Yiye 04_Living room No 01

06_Không gian tổng hợp

Yiye 04_Home space No 02

06_Không gian tổng hợp

Yiye 04_Home space No 01

05_Phòng ngủ

Yiye 04_Bed room

02_Không gian công cộng

Yiye 03_Public space

03_Phòng khách

Yiye 03_Living room space

06_Không gian tổng hợp

Yiye 03_Home space

04_Phòng ăn - Bếp

Yiye 03_Dining room

05_Phòng ngủ

Yiye 03_Bed room space

02_Không gian công cộng

Yiye 02_Office-Hotel-Ktv

04_Phòng ăn - Bếp

Yiye 02_Dining room

05_Phòng ngủ

Yiye 02_Bed room space

02_Không gian công cộng

Yiye 01_Public space