Để download riêng lẻ bộ thư viện này mà không cần đăng ký thành viên, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Gửi địa chỉ Gmail của bạn đến: anhthoho.vn@gmail.com hoặc 0903682017

Chuyển phí mua thư viện bằng cách:

1 - Chuyển khoản ngân hàng

Vietcombank chi nhánh Tây Ninh:

  • TK : 07 01 000 41 02 28    
  • Chủ tài khoản : Triệu Phan Quốc Thảo

Nhận liên kết tải file qua email mà bạn đã đăng ký.

Truy cập link và download thư viện