Hướng dẫn SAP2000 chính hãng Computers and Structures, Inc.

Thẻ:

Bộ video hướng dẫn sử dụng CSI SAP2000 trong thiết kế và phân tích kết cấu chính hãng từ nhà sản xuất Computers and Structures, Inc. Bộ này bằng tiếng Anh, các anh em chịu khó xem nhé.

Chúc các anh em chiến hữu càng ngày càng giỏi, và càng có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc nâng cao giá trị kỹ sư Việt!!! Thân ái!!!

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]