Hướng dẫn Plaxis 2D phân tích và thiết kế nền móng

Nền và Móng là lĩnh vực rất đa dạng về mặt vật liệu, mỗi loại đất có những đặc tính, chỉ tiêu về cơ lý khác nhau. Chính vì lẽ đó, việc thiết kế nền móng luôn là một lĩnh vực tương đối khó tiếp cận với nhiều kỹ sư xây dựng.

Bộ video này, Anh Thợ Hồ chia sẻ đến quý bạn và các bạn thành viên của Anh Thợ Hồ một công cụ chuyên dụng cho thiết kế nền móng là PLAXIS 2D. Hy vọng rằng bộ thư viện video này sẽ giúp các kỹ sư Việt nâng tầm thiết kế, sánh ngang cùng đẳng cấp với anh em kỹ sư Thế Giới. Trân trọng!!!

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]