Gửi địa chỉ Gmail của bạn đến: anhthoho.vn@gmail.com hoặc 0903682017

Chuyển phí đăng ký thành viên qua một trong các kênh sau:

1 - Chuyển khoản ngân hàng

Vietcombank chi nhánh Tây Ninh:

  • TK : 07 01 000 41 02 28    
  • Chủ tài khoản : Triệu Phan Quốc Thảo
2 - Qua Western Union

Chuyển tiền quốc tế thông qua Western Union:

  • Tên người nhận : Triệu Phan Quốc Thảo
  • Địa chỉ người nhận : 68 Nguyễn Huệ – Hòa Thành – Tp. Tây Ninh
3 - Qua Paypal

Chuyển tiền quốc tế thông qua Paypal :

  • Tài khoản Paypal : Phamthanhbinhxd@gmail.com

Nhận thông báo tài khoản đã được kích hoạt qua điện thoại hoặc email bạn cung cấp.

Đăng nhập và sử dụng thư viện Anh Thợ Hồ bằng gmail của bạn.