Hướng dẫn CSI Safe từ hãng Computers and Structures, Inc.

Trong phần này, Anh Thợ Hồ chia sẻ bạn bộ video hướng dẫn sử dụng phần mềm CSI SAFE trong phân tích và thiết kế các cấu kiện dạn bản như sàn, móng, hay các cấu kiện chịu uốn như dầm. Ngoài ra, Safe còn là một công cụ tuyệt vời trong việc giải quyết các bài toán cáp ứng lực trước, một phương án kết cấu được sử dụng phổ biến hiện nay với các kết cấu nhịp lớn.

Chúc các anh em chiến hữu càng ngày càng giỏi, và càng có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc nâng cao giá trị kỹ sư Việt!!! Thân ái!!!

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]