Dùng 6.000 module cấu kiện lắp ghép cả một chung cư

  • Đoạn 1 (0:00 – 0:30): Giới thiệu về dự án xây dựng 5 toà chung cư cao 18 tầng từ hơn 6.000 module sẵn có ở Thâm Quyến của Trung Quốc, là một trong những dự án lớn nhất thế giới về xây dựng theo phương pháp này.
  • Đoạn 2 (0:31 – 1:00): Nói về lợi ích của phương pháp xây dựng bằng module sẵn có, bao gồm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công, giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm, nâng cao chất lượng và an toàn.
  • Đoạn 3 (1:01 – 1:30): Giải thích về quá trình sản xuất và lắp ghép các module sẵn có, bao gồm thiết kế, chế tạo, vận chuyển và nâng cấp các module tại nhà máy, sau đó vận chuyển đến công trường và lắp ghép thành các toà nhà.
  • Đoạn 4 (1:31 – 2:00): Nêu lên những thách thức và khó khăn trong việc xây dựng bằng module sẵn có, bao gồm yêu cầu kỹ thuật cao, sự phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu, sự hài hòa với môi trường xung quanh và sự chấp nhận của người dân.
  • Đoạn 5 (2:01 – 2:30): Kết luận về vai trò của phương pháp xây dựng bằng module sẵn có trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như là một xu hướng mới trong ngành xây dựng thế giới.