CÔNG TRÌNH ĐẸP THAM KHẢO P.3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]- Xin kính chào các bạn, hôm nay Anh Thợ Hồ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn 30 công trình trong bộ sưu tập hơn 10.000 công trình đẹp nhất trên thế giới mời các bạn tham khảo ! File ảnh chất lượng cao cực kỳ rõ nét . Chúng tôi liên tục cập nhật những công trình mới mời các bạn theo dõi .

– DOWNLOAD : 200.000 VNĐ     –     THÀNH VIÊN : FREE DOWNLOAD !

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

90_Wall House by AGi Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48492406912_8636585bb5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406867_6780ba130d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492237296_7f24b39197_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406832_3bf8581bd3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406817_eb288001b7_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406802_12271d654a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492237186_0023af8bd8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406757_4b258f3784_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406767_aa9a61c527_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406642_2e45f8fcac_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492237071_7abe845022_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406587_541ecbd54d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236956_13c9a6e705_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236856_46188865d3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236761_9a0957890a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406302_9bfdf415ed_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236611_75d0672292_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406192_c8a7bf7ea7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492406102_3f5181bc22_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236451_26ea11a8f0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236331_d4e2879467_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492405947_a244733595_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236246_42459373a8_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492405842_2ca83b8613_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492405822_37951b0baf_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492236061_41e1c40fae_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492405702_da26075ee6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492405667_bbfa5bae43_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492235836_99c47a3b77_b.jpg”][vc_column_text]

88_Palm Springs Retreat by Carré Designs

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48492344542_c34107892c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344552_bd34160d8a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344507_d4ecdfc9bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492173446_9def839b94_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344327_fc3b14e64a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344287_ecc55b1aa0_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344252_59f414f06c_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344147_2ed64abe87_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492173161_985b344891_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492173046_a25378eac9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492344002_4fbd6e1c2e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492172991_64d7cef751_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492173001_65b02a79a4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492172986_25d8f65d43_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492172931_ebe15fa067_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492343767_c5db320666_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492172786_5c66f3f405_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492343662_3dd865f4af_b.jpg”][vc_column_text]

86_Silverado Trail Home by John Maniscalco_A

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48492270397_dc10d4f95e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492100101_512c338e20_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492270217_b8705fb7b9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099861_d7c3d333bf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099811_cdaffb1760_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099646_0f50866f25_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099546_0e6e22919a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099471_7c907a0e0b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099431_ed5d6ea11b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099196_158de4fa78_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492099111_0a1ccea2ea_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492269337_0a5532ea43_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492269137_caef2e1f88_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492269002_c6a249abab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268962_eef4f1a8fa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268812_526c463120_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268707_800d957b68_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268512_4ecd2b76e2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268507_4f9a7c145f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268402_5ee205ecd3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492098096_5ee4ba7d61_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492097956_f94958d4d1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492268007_cb46d1417b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492267832_0d160efc4c_b.jpg”][vc_column_text]

84_Shell House by Artechnic

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48491887371_72b080a8b7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492056552_ec78d2e118_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491887151_ba0cd81daf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492056297_155f43e8af_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492056232_158f12501e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492056212_fb24106bf3_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492056092_fac2e8cfc0_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491886741_32cfc1e125_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491886666_732e7c990e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492055857_1551c6f292_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492055767_5bf9a50445_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492055662_83081f4368_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491886321_c7be0ee8dd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491886236_508594dc18_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491886176_c5b10a52cd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491886116_37017d777e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492055317_ef5cecc406_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492055257_5dff77b727_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491885841_4607937814_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491885771_f01f427a92_b.jpg”][vc_column_text]

82_Renewed Classic Eichler by Klopf Architecture

[/vc_column_text][vc_column][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48490400742_9c9bbae4a6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490232121_bd9ae7f2f9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490232016_04345b246a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490231886_56a7a11d7e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490231756_f05389078d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490400087_f5b4510b58_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490231476_3008026361_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490231296_ebca96ef9b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490231266_3dbbef25f0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490399582_a0e89f6c84_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490399417_f969c9de6b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490399287_4e7885c542_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490399127_b4fe89de9c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490399102_4c429ceff9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490230636_6f804e09d5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490230521_a45edb5df4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490230406_a4cff368b2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490398712_5060d6841a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490229956_a132fac7b0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490229951_0a6a6b32e8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490398472_c9f26b7e37_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490229741_056eaff528_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490229576_a1583a2e25_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490397957_abb5aa2b01_b.jpg”][vc_column_text]

80_Home in Beverly Hills by Dennis Gibbens Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48490307852_b4a889e475_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490137941_dae98b9288_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490307707_9b6f00af47_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490137766_d9cdf37228_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490137666_8713af0a59_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490307267_f666a0729b_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490137356_1c7fa153b7_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490137281_2ac54a80c9_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490137041_f19811025e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490306827_0449be4400_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490136826_1a4f2e646d_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490306512_795edba358_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490306462_4dfc9107e4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490136426_f31711148a_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490136301_e13939e685_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490306137_c93ce483ca_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490136116_3f30120834_b.jpg”][vc_column_text]

78_Staab Residence by Chen + Suchart Studio

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48490028291_618e049a37_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490198132_db438eddab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490028076_94ee1796ea_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490028066_8f1723e32e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490027841_6f45cdb793_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490027621_20b099222a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490197517_fbdcc73298_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490027351_ddbd4ecdca_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490027291_c1359b25c1_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490027036_1cf711c6f7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490027001_3e19d8bdfb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490026696_23f7b96090_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490026671_ae4370ee63_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490026476_48a8b8a415_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490196277_4c59e7aecd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490196147_c7c7317592_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490026131_15e635fd48_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490196077_236168d591_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490025916_2c01adc0ed_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490025691_90e8e148c2_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490025591_ecdb1208a6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490025356_1149332040_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490195477_d97d790040_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490195402_78ddeaef65_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490195322_424a0816a9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490025176_379e4d1d0c_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490024996_aecb8400fe_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490024991_0c08b952a9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490195042_d970587516_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490024851_e3a83d2bd7_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490024726_5a69f792ad_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490194702_519189a839_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490024531_92c5885a6d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490024441_f02342a136_b.jpg”][vc_column_text]

76_Shores of Green Fern by RemWhirl Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48488119596_6bc3731e7f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488280682_cdbbd905c9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488280602_e7b7d37ac4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488280417_d458f8457e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488280442_653980f8e3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488119141_22a4565f18_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488119006_0752e20bb2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488118941_15a8a52934_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488280022_8c3f0af854_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488279922_60c331bd7a_b.jpg”][vc_column_text]

74_Tree Tops House by Bryant Alsop Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487482426_b7704f0c34_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487643712_64d6742ebd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482241_e0cfc75ca3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482221_818b394535_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482086_238b5ab697_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487643392_221a77c75a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481906_dc59f533b8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487643192_238c8e4eae_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481756_42d3ef9f1c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481681_d44250baae_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481616_133c4f39b7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481436_28e8fab68a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487642877_31530ec20f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487642822_c335a12e8f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481306_b579cc1f6d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481141_5319cba20e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487642612_a86c149025_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487642487_b6dc83e66a_b.jpg”][vc_column_text]

72_Detached House by Anna Podio Arquitectura

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487424751_311191b47b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487424621_0f42f24a14_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487424596_e2c602d8f2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487584112_9a147fafb2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487584027_95a791eb51_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583932_fe61fb7eea_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583852_24e1dc7315_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487424176_40331c53e8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583717_f944d021f7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487424101_e4a86f4f36_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583577_258e55c06c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583532_a33304f1b9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583437_9c9847f8c2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583412_597c556f17_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487423731_6954e29fca_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487423671_5db6f515cd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487583227_baae6c09ba_b.jpg”][vc_column_text]

70_House in Mexico City by Grupoarquitectura

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487516717_87f6835525_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487516592_2b798d8663_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487357361_943c3e03da_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487357386_d8389c1876_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487516312_9e9269d18b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487516272_908e7b7f88_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487516142_60137908df_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487357076_84086feae5_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487515997_6ee0def5ce_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356801_82faa7a560_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487515842_a33df058bb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487515632_a84765db71_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356691_10445b4c59_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487515582_f093700702_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356501_3a9a65fb77_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356406_de90e28ea9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487515267_aa2c879792_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356276_0f186fc5f1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487515182_52727e24f6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356161_5e60f669d2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356076_9d31c5a1e0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487356006_e8c86a3005_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487514837_6293ae7bb3_b.jpg”][vc_column_text]

68_Modern House by Ark Residential Corp

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487304411_45386761e9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487463182_e331402a2e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487463157_36ac51f072_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487463017_2c69c94fa0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487304071_4cba7ce91d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462822_308577f9e2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487303896_1e0de31067_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462752_6142968792_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462742_67ce343712_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462662_8dc73fbd9f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462572_fc4bf30783_b.jpg”][vc_column_text]

66_Mid-Century House by Jackson Design & Remodeling

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48484902836_fc57dfca81_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484902711_c62ce69e84_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485059667_e33f4e776a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484902516_0ef18acdf8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485059462_b06fb652cb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485059402_6c2dbe9636_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484902316_b434442b9e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484902121_087c63d459_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485059212_d91de573f1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484902046_cf849225a0_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485059057_05085d5d02_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485059007_53248c94c9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484901666_185c3abb31_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484901556_0278a80a60_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484901516_dcabd29bf4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485058592_eed06ac000_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484901381_dd5d367d59_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485058492_fd9e473309_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485058442_de28ba28d6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484901136_2fafc36a76_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484901041_aae8038799_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484900986_9f02376bf2_b.jpg”][vc_column_text]

64_Amalfi Drive Residence by O plus L

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48484757066_d4a9537e43_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484912412_648ac8dacb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484756946_c58b8b9efb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484912327_3218f26315_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484912232_43401f6e8e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484756731_7e10a6acfd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484912132_f9bfd693cd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484912087_d4d56013f9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484911962_500568fdf7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484756386_ffd242f60b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484911767_cec39e1b80_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484911707_730968db76_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484756116_35625e6991_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484911622_1e5f85cd7f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755981_e361d57e21_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755931_1b1aa1570d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484911387_3105cfecce_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755831_2988168110_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755786_24f171c518_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755696_be9278c341_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910992_a1a8ba0c66_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755601_5341c7a755_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910887_3cb061d6ab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910782_1ecd51d557_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910757_08e3f4c67c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755336_bc36334038_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910517_da0e64caa4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910432_831e2a144c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755081_9dd3dc06c8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484755056_02a2c2d65d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910252_a76f0c3fac_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910112_0753cc8bc1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484910062_6c978d448a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484754756_47c8c603bc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484909982_50ba17709d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484909927_6e723c08e0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484754586_f6d286fe05_b.jpg”][vc_column_text]

62_Casa L4 by Luciano Kruk Arquitectos

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48484813942_cf51749f1e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484813822_9a85ca912c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658901_409d364dda_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484813687_0172fdebba_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658726_e093316ef5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658636_20256f8ec5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658586_108519904c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658446_484df746e0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658361_330066810d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658331_1c38fffca7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658176_1c2e9dfd89_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484813162_e123a24bf2_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484658061_9962e1897a_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657981_f5b06bac9f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657886_35944dabc9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812752_5a945a216c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657791_d6a362f2b4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812707_35bc21dff9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812637_54f549289d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657596_ff0e83878e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812522_8d7562314b_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657401_2db3e2cac3_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657411_15486d59d1_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812212_1b0703e06b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812192_f4ebdb438d_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484812102_e164b6dda4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484657041_df7bc2de27_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484811912_f29f1cee78_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484656881_f849f16d9e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484656771_bb1626b6b1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484656716_d1b9e7acfe_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484811632_79325c36bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484656606_e88725bd36_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484811582_08fd260ca7_b.jpg”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

89_Quinta dos Pombais House by Opera

[/vc_column_text][vc_column][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48492362077_f0fb85c234_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190891_1c2e55b234_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361932_a309804663_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361872_01736f74b7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361797_4e651f2035_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361682_b996950c3b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190541_58ae3941e7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190481_d2b97d485a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190396_0772def8ee_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190336_4f01477228_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190281_4f2835508c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190241_ed74d7ea07_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361277_9f23443a33_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492190076_71acd4d012_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361127_d860df7b90_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361072_28b607a2bf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492361022_93aa1de588_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492189811_74cd6cf26c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492360892_e88088778e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492189666_23da5d3345_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492189571_6ae924faff_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492360587_158e82ba73_b.jpg”][vc_column_text]

87_Cambridge Home by Webb & Brown-Neaves

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48492142921_12b3bd9605_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492313447_4c77369dd0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492142771_391ca02935_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492313267_f3a9795b06_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492313202_7fa6b7cba1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492142436_c26530a50a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492142421_9aefe1d946_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492312957_53f7003a6d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492312842_301575093f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492312822_6f62a28c45_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492142071_6d9cd4de24_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492142021_e65befc738_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492141966_7865e56c0b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492141916_6886d811d7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492312522_772477d9de_b.jpg”][vc_column_text]

85_Dayangsanghoi by TUNE planning

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48491924341_e396187cc9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491924306_3f026efcfe_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492094057_3109e22dcc_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491924086_2d2dab5aa5_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492093907_e704c761cd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923776_4dddb4800d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923741_6f766ed90e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923651_f37e4053e4_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923546_b6e62edbe0_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923526_77c750fcdc_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492093352_fe6e4d3198_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923311_22b406f548_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923221_653e4cde5c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092947_8542ca9209_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491923061_84a9aed24e_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092832_38a4b202e8_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491922806_8632ac0cdb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092737_d6a8721e68_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092642_23f23d9fe6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092517_28affe3f7e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092392_33da4de9f7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092412_7887923e43_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492092312_065d3bcb27_b.jpg”][vc_column_text]

83_Beach House in Germany

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48492035177_dcc59c20c4_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491866166_bdb7f32346_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492034982_748814ac27_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492034782_bed0a79cf8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491866001_51b948c0d7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492034697_0ea485f31a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491865801_148d471020_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492034527_1910a29dd9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48492034452_0918505df0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491865611_c78f7d39cf_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48491865531_227666409c_b.jpg”][vc_column_text]

81_Skygarden House by Dubbeldam Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48490198546_a22d079971_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490198471_81dffb0abc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490366407_40d732675a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490366472_f6b8c05727_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490366417_7d19a896d5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490366282_742b6f10a9_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490198091_1a1c5ccb37_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490198041_73ca2d19c0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490366077_0fd149c55f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490197906_2a667a9ce4_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490365947_43d1003bb9_b.jpg”][vc_column_text]

79_Villa in Sardinia by Lorenzo Faroldi

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48490269477_48904870e1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490099301_2bffdc8a62_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490269157_6b0ef467ab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490099116_51710126ed_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490098936_341dfe5090_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490098901_a230918edd_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490268627_eac7d83361_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490268552_da7aeae47b_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490268432_b28f4de0da_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490268262_d885f2073e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490268247_a75079b91f_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490268067_262b0e3b3a_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490098076_5bd71cf298_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490097916_397e9dea3a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490097871_bdd4464ded_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490267737_f146ca36d7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490267532_8eca5b6fb4_b.jpg”][vc_column_text]

77_Funky Creative Home by Customkit Buildings

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48489962291_cc7967f85e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490132877_0aed7049e8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48489962116_0f0fea9dce_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48489961901_a437aa6ee7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490132337_f059351ee7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490132177_866b61dd6a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490132132_36e6081e65_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48489961431_90b5ba13a0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48490131927_2a4cb2d56d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48489961026_15a1a988de_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48489960976_a561fcfc48_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48489960856_c3ecf7ca0b_b.jpg”][vc_column_text]

75_Rancher’s Residence by Gary Hatch Interiors

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48488157617_0191ed549a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488157372_57c1c9fce6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487995791_1a4016ff3d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488157142_17150736de_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487995306_f045b9e1d5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488156722_bfea7ff567_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488156612_598e64b8b7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488156467_9a09dde232_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487994751_e458336d90_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487994591_51abf9ef0b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488156217_d850a7a975_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48488156027_8050b3bd18_b.jpg”][vc_column_text]

73_House at Lake Garda by Pedevilla Architekten

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487463101_d5014100c2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487623107_984d9469bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487463011_b96c2d5286_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462831_a62d6e0942_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462781_d62d39c28b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462741_d860203ade_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487622647_16ce8e217d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462591_b9fab1e9df_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487462511_23b6a93981_b.jpg”][vc_column_text]

71_Coogee House by Roth Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487564342_dde78bb6a8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487564327_584ab22c7f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487403921_c83de20848_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487403741_788d94c0e3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487563942_60be477b11_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487563817_61c47af353_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487403411_e40cd90261_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487563572_d3a740d4e3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487563522_cfa2f4ea6b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487563432_ede4591577_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487403001_7d9945b891_b.jpg”][vc_column_text]

69_House in Malvern by Robson Rak Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487482602_fd406e226a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487323821_cdccfa3eab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482462_622afd317b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482432_ae5b6d7682_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487323496_20d76451bb_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482297_6312d568bf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482222_d0c5159172_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487482202_ba2168a07f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487323306_85c0e0055e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481952_11c2e86550_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487323096_592c30eb7c_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487323031_02dd85729c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481792_b2cba39ec2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487481722_2a54dc86d4_b.jpg”][vc_column_text]

67_Alki Beach by Proform Construction

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48487421167_2253222bd7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487421092_ac526338f2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420957_7fa2890d36_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487260526_78e44c6b2c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420777_9e31a0d6aa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420772_ac4960a767_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420702_2d82368e51_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487260166_5a3b250543_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420527_93b2aa7718_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487260021_7243e42285_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420437_cac4bfff41_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487259951_56ba93d2c4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48487420317_1e3bda0d1b_b.jpg”][vc_column_text]

65_Home in Alphington by Latitude 37

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48485041802_0b835eb3fe_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041687_1738d9c247_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041707_26ceff7bbd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041642_b9cac8b1ff_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041502_50a44595ef_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041442_768c8b6886_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484884051_d86c38cae6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484884021_d4c41591c3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484883981_bee1e622bf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041267_f47751b701_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48485041227_65431e8ec1_b.jpg”][vc_column_text]

63_Four Courtyard Houses by Think Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48484728041_36caeb51da_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727976_a9ca50f031_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727896_2f0f9a8133_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727791_4149345722_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727666_be462287e5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484882527_f474bb3b32_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484882632_d668bf66c9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727661_5296b02713_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727331_4f87478588_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484882252_6c6591eb94_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484882182_f3999beeb5_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484727216_a1dc12934d_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484882067_d214e8caef_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484882017_b02b119381_b.jpg”][vc_column_text]

61_Villas Mani by hhharchitects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48484598442_3fe328ced9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484444191_0707c23f84_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484444051_41e49eaae8_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484598142_8acf8b4fe9_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484443901_c5afb02163_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484597872_bc5d1f5a90_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484443706_1055d13db6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484443636_370bb80159_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484443606_0f8406d3c9_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484597542_137564eb70_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484443336_47c1e3c522_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484597307_82e2cd8433_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484597152_fac91e0538_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484597117_a3d7bee908_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484596987_155cc52246_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484596847_4cf3c685ca_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484596787_be53cc9cca_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484442721_3a33417918_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48484596607_9587a3a7ab_b.jpg”][/vc_column][/vc_row]

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]