CÔNG TRÌNH ĐẸP THAM KHẢO P.2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]- Xin kính chào các bạn, hôm nay An Thợ Hồ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn 30 công trình trong bộ sưu tập hơn 10.000 công trình đẹp nhất trên thế giới mời các bạn tham khảo ! File ảnh chất lượng cao cực kỳ rõ nét . Chúng tôi liên tục cập nhật những công trình mới mời các bạn theo dõi .

– DOWNLOAD : 200.000 VNĐ     –     THÀNH VIÊN : FREE DOWNLOAD !

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

60_Home in Antwerp by Studio Job

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481467886_1a4edb05de_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481467751_d29f214d26_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481620887_8daf76971c_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481620832_bb331b3ad3_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481620727_1bbfb2805a_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481467386_6a55cb4b99_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481467231_68563f602e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481467091_cb7283e163_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466806_45569daa82_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466826_9fd8c26039_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466741_1bbfabb1b0_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466666_d7d23b3d06_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481619732_9a50a3b09a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466476_12ce3b4ccb_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466301_77f87f9153_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481619482_b080f58bea_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481466181_07b9711fe5_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481619332_30b3335f25_h.jpg”][vc_column_text]

58_Contemporary House in Omaha by Julian Guthrie

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481419362_e439808741_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481419217_a8b89550df_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481419287_4ee18341b0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481419107_aa133dafcd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481265906_26c62710fd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481265851_c0ce21f245_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481418642_9b5c143f36_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481418457_e1c3b75b3f_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481265491_789d9a3613_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481418322_c3eceaa96e_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481265126_553e6ee1e7_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264956_a8ee82a793_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264816_bb4d23950f_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264616_96bf96ab2a_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264531_c9daee2cf0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481417282_e1890c6ed5_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264166_7c25d081fd_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264061_c968ab5bf7_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481264081_39b4469581_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481263846_8cb1568edb_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481416787_4636dc32c0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481416612_d7ffd24fb0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481416557_885a61bdee_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481416387_fbc2177691_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481416302_2825effaa5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481416157_22f308cce1_b.jpg”][vc_column_text]

56_AFS Lomas Country by Vieyra Arquitectos

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481104656_e771401e7c_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481104601_e7f5acc7da_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481258132_3da2788441_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481104196_770bb30b04_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481257892_43e040e539_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481104091_1f816bcf83_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481257457_726a55981c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481103861_f985f2ac76_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481103746_006d382d0a_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481257237_6425b2d3b4_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481257097_93a24ccd88_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481103301_921dc5a671_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481256867_9a3e21ed99_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481256747_08e5ce2078_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481102976_5adae79511_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481102806_dd0e583f78_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481256452_f1103635d4_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481256512_94ebf705c3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481256372_fa93128939_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481102746_e3ac3f116f_h.jpg”][vc_column_text]

54_Contemporary Home in Bel Air by McClean Design

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48480955376_77beb1946e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481108912_71b3a73c42_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481108917_564dc7bc5f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481108752_26007f424c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481108437_bed2066d71_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481108232_0780e6a239_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481108207_2d0c95a949_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480954046_77266399fc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481107872_1e097ce728_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480953901_6e6874784e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481107657_c2d9156909_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481107417_9460a2ac76_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480953376_694ccd4976_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481107077_f7647da586_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480952971_4760f3a553_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481106907_24e44b5c52_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481106787_b6ae78dc77_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481106537_6a5608ea9c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481106477_663491676b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481106277_08a27678ba_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480952301_081bd2a444_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480952071_3404d93444_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105897_bd9cf0cb40_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105807_5042a9a6b9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105667_29107a9cc2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105627_7e054251b1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105432_2b8e4c9c24_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105267_6a4522f69a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480951286_6dc0fa6ee6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481105137_b4b0f4b946_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480951116_c1ce76dc02_b.jpg”][vc_column_text]

52_Troll Hus by Mork Ulnes Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48480986282_575f6ec976_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480986142_8178d418dc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480831706_d07164ea0a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985877_2e04916a46_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985622_5ee2ca50d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985697_c0cd23e0d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985652_b1b1a6d1e7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480831351_5e2276ca82_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985497_b6bd023e3b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985337_55bd71cc5e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985307_cb1959676e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480830896_0feef4b87d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480985017_526f9e9daa_b.jpg”][vc_column_text]

50_Home in Melbourne by Alexandra Buchanan

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473438066_0b48b311ff_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473438016_fd2680cd5d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473584397_144f437ce3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473584232_d80a48b19c_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473437731_1d345e5744_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473437811_dd40ab0534_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583967_e979e1ae7b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583877_79478766c6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583742_0111f86037_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473437336_0e9148f65c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473437211_773c3494ba_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583527_acea2f31a1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583362_32e320d41e_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583147_6bed6e30aa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473436711_49fcaff6dd_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473583002_998bd74866_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473436391_380f634efb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473582782_21531d1b3d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473436286_fa8f5450f9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473582577_af0503caf7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473436216_f6a58a9c45_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473582402_6d18d7831d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473582242_31892a8d40_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473582137_491b019fbc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473581987_38fa71635d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473581892_bd55987a36_b.jpg”][vc_column_text]

48_Home in Aspen by KH Webb

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473403942_695064113c_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473258366_fde44b46e4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473403787_b0025ecfa4_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473258141_1523963dcf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257951_3604cd7172_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257961_2a37972aae_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257831_8318199c1f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257721_6aa44c3d47_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257626_9f53edf16f_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473403082_a6c797817e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473403032_0885be9e4f_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473402887_0dd96871f0_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257246_61fa915ff4_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257121_88407ebf7c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473257006_50d9aaa05c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473402512_4167ba7f9d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473402472_e92d3a009b_b.jpg”][vc_column_text]

46_Casa C14 by Nuform

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473264882_a09bd8c240_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473264787_ae4411909e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473264587_596bb72c78_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473120066_5eb88e9df3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473264347_50f3a49c62_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473264257_321a29d7f3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473263957_56247f4ab4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473263847_627e1da4aa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473119316_fca15b2458_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473119036_791d4727d7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473263577_efbe541926_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473118831_04b4ee3631_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473118841_1a6ce19933_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473263262_e1180009ea_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473263097_b3abb652c8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473118566_0f450f5dba_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473118501_2a004c0365_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473262902_0883ef1f40_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473262927_af588c466b_b.jpg”][vc_column_text]

44_Two Beams House by Escritório Yuri Vital

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48443635516_4db66f1ab3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443635476_45e7a6b67e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443786047_e6e2cbece0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443635301_afb2ff8b63_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443635206_50375567d7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443785692_2c0ba9d45c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443785647_f45e4315c4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634946_8eb5fe0d7a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634861_799553d8c8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443785297_c3c86bb54a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443785237_d6f12e1d61_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443785112_12a1ae509c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634556_890664812c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634516_aecca15a7c_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784852_29a8c9977e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634326_569c767fe6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634271_1f0b593ca5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443634186_d644c12870_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784617_7eaed84781_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784502_daee819beb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443633911_4154a5c6cc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784272_ac774206a0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784277_a603289906_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443633686_172fa70c63_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784097_91dfd449f4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443784002_1fa4e6200a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443783967_5594a2080b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443633316_e8711d49d0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443633246_822defbb98_b.jpg”][vc_column_text]

42_Modern House by Fujiki Architectural Design Studio

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48442498941_c3ba6811b0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652492_ed55633b15_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442498861_32c9d38ea5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652402_e2f5a0a9d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652242_edf79f689b_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652247_5f62181245_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652167_d1a70718ed_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442498586_1e9e882319_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652057_b9bfcb3d7b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442652017_51e69b1fff_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442651987_6df5e39af4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442498366_cc03eec547_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442498426_b56e8ce39e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442498301_176c9e2911_h.jpg”][vc_column_text]

40_Bolsover Residence by Dillon Kyle Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439958967_56e2b9929a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439958992_3930dd41f6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439816291_315d52c94b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439816186_e8d54854ec_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439958652_94157bdb59_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439958467_bf943ace52_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439958447_b09ced18cd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815621_2e7f55f464_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815526_9f1732b8c4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439958112_553c656cd8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439958002_fc585f2967_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815316_9bce8b8d9f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439957952_843b6dec6c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439957867_9b2ae0b977_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815076_9d942605c1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439957607_8666755da1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439814836_95071ae3c1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439957427_6f8b6b4033_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439957372_26cccd7bdb_b.jpg”][vc_column_text]

38_Emmet Terrace by Myreelty

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439672821_4744ebb9cc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672661_0cb02fcd2c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815717_55f6f99ed6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672521_ea295b8bc8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672486_004ac6fc4b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672421_29a98268e8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815577_8f0ff52913_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672271_25f5d7a091_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815432_48f144c5fb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815412_dbaf5f65a0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672111_62e058f271_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439672046_ffd6aa6ff6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815287_1101f63d99_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439815212_11d49d416c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439671926_1557e09a6b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439671826_6b5f6ae93a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439814982_f08a04f154_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439814737_feef5cb68e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439671591_f096da1d48_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439814502_176f70db1d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439814387_a1670c3cc1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439671171_75b1fc24f1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439671006_908b3a6a09_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439670926_ebfe407beb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439670731_cfc4997cc7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439670741_9ac84dc1a0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439813727_035dca6e4c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439670426_678bf9bb18_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439670441_f3cf066217_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439813477_1df6969002_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439813247_4c61f22beb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439670066_3f6741394d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669986_2260995a56_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669846_469128823c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669741_eddf0b78d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439812837_b4a69e3b56_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439812757_a189b9723a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669496_1c6d561d71_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669436_b6d6574ff9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439812502_2e7ceb3116_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669341_34b9ae626b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669321_704e6b723c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669111_4e35a1bf87_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439669056_a9d0e473bb_b.jpg”][vc_column_text]

36_Tamalpais Residence by Zackde Vito Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439262101_dfb17b3ef8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439261996_5c3294ebe0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439261806_7d47c17838_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439407397_3d9e4f9f79_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439407232_0a0e5b1426_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439261541_d3193ba787_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439261361_01a9d11ebf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439261201_8b7790c8d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439406582_dea594a4c1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439406517_068008f2d2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439406387_fa0613c025_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439406232_8f59433b9a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439260556_b3e95581f3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439405862_91ac2b677a_b.jpg”][vc_column_text]

34_Contemporary House in Alberta

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439114356_06e3cf0d16_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439259052_c7cce0c562_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439114236_309d5dc051_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258962_7cc2ee5dd1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258932_b3d6fc0500_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439114116_e0cd5fb2dc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258822_96b9af3185_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113991_ba330bce8f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258772_ee6067eff4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258787_f08efb9af1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113846_ea2c35aab1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258657_b692d47943_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258667_34f37bf9bb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113691_8bc345f498_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258577_abd9f0bd69_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113626_6c1089e867_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113501_96502746ab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113581_5d77c3c2f4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258412_99e1064931_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439113411_3246dcf4cc_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258297_abbbc3f6f0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439258037_3b87350062_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257857_a928d48bd7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257792_51869eacfa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257637_94658f84ff_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439112721_9ba2910bd5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257407_8bdbbbde99_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257442_87e110ed7b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257412_88e4b91cb5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439112371_94ecec6d1c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257332_11b80636da_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439112331_09615186bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257142_9946bcab16_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257092_c23c9e60e3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439257167_8ec41b45f3_b.jpg”][vc_column_text]

32_Contemporary House in London

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48432252147_2b853f931b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432251997_a26e6f4a5f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432251792_9e31419050_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432106641_d0cc184e63_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432251492_ce0a2056b7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432251302_277813781c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432251187_12cb53353b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432106196_5439a6e62c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432106066_9fb83c8b00_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432251042_e80aa1d440_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250877_367b3c65b6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250817_9e2c74debe_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250742_52c26b5fa2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250697_42bedbfa95_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250577_603ce45f1d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250452_2d42dc52cb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432250357_d88631b904_b.jpg”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

59_House FE by Yulie Wollman

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481424711_4c5e1c4466_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481577562_299cea72ab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481577497_3ec572694e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481424511_51632d2398_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481577292_cb4005cb98_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481577127_27c0480be8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481577042_da278ebf01_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481424016_0c37f40d10_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481576862_73aa984e77_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481576752_c3325c18c6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481576757_457ed910dd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481576642_9fba60d9d0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481576617_e71f9e1196_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481423596_48559293fe_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481423526_f0afd5f60a_b.jpg”][vc_column_text]

57_Mountain House by Judith Farran

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481197906_238bf07497_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481197821_20e1f93658_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481350812_029d6d0f2b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481350752_072c1cbed7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481350687_51d924cd47_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481350502_46bbcecd4b_b.jpg”][vc_column_text]

55_CG342 House by BAM! Arquitectura

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481052106_9c0df352bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481205592_710062d3c6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481051871_0acc84fef4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481051886_30bb133253_c.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481051781_3b3464572b_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481051586_5768a0eec2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481205002_9fed7f783e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481051266_1f40d381ed_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481204512_f17469ebf8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481204407_3fef434913_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481050931_b99e4be462_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481204317_fb76695f85_b.jpg”][vc_column_text]

53_Hotel Burgund by Monovolume Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48481048742_a7a9d303fd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480895316_07eb4cfb49_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480895296_4b8d6ab7bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481048632_4b8d6ab7bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480895151_0c6fd08525_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480895156_765f6f2df0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480895001_19f42cb69b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480894946_21b834fedb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480894831_4e4dd01604_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480894716_78cdf05221_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480894616_1a4a9a5bf0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047997_78614cffaa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047952_e44cb529ab_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047822_0feeec34da_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480894301_58ccced240_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047692_bf750476ff_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480894056_ee7474b770_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047562_8b2145d6ca_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480893941_30cc5546a9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480893841_f270c0da2c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047182_53697b395e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48480893666_500ab3481a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481047072_fb92551cf0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48481046997_376615830f_b.jpg”][vc_column_text]

51_Casa di Pietra by Arturo Montanelli

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473666342_c99f54bd53_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473666162_09b713fc8d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473666157_b8970cddb7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473518716_b0d4720002_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473518651_c89a4b9ebe_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473665892_2d07cb0b78_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473518501_1305e22d4a_b.jpg”][vc_column_text]

49_Residence in Rome by Studio Agnello & Associati

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473323256_163d721ebb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473323246_ce21ba5c2c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473467577_30fdf49dc9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473467517_bf35bf44ac_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473322776_fb039aa907_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473467197_64748c4422_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473466967_bf20b26263_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473466667_ecc24e0a58_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473466577_6ad9d6c75c_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473321831_93b9bd4d01_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473321701_c2e46fa8ea_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473321621_ef15f5a3bd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473466197_64e29f8b35_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473321356_94898eb90f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473466007_cabc9d9996_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473321131_5852e30ba3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473321001_e9f50a185a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473320941_5500e1c222_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473320746_a6d872a675_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473320576_e3fcfb7650_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473320476_28bde2e024_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473465282_0d61abccc8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473320351_3ddacfb653_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473465087_90c9be579a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473320156_46d73de703_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473464887_ee8cc2c332_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473464857_41a2933561_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473464712_588a19f8c1_b.jpg”][vc_column_text]

47_Contemporary House by Serrao Architecture

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473198241_87102e2a5f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473198011_352dd4c44e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473342027_16cbde8e75_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473341927_4b81c1429b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473341787_960ddc8ca1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473341632_bc4f655a31_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473197336_8dc10f0805_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473341447_c7edd05bac_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473341257_c3e344cf27_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473197026_ccc80f767f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473196796_369895182f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473196801_0b97711c7b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473340967_d63643e402_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473196591_1717f27bcf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473196496_a3794d6206_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473196446_31fab0c223_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473340437_8939ee8543_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473196236_d3cfcf1a9e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473340267_9aac23bb6a_b.jpg”][vc_column_text]

45_House in Hampton by Solar Solutions Design

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48473047291_31cb0bb175_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473047226_2ac2c2cd92_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473047236_6e8e35fb66_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473191407_265d33754f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473046976_a1246bd826_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473191267_f89b9001b5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473046631_5cee6b218d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190897_7da334b4d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190727_08836988b7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473046476_f89fdf9012_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190762_740108b117_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473046386_0035576eb8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190562_b3bec844aa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190462_0719e7eae0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190357_b33df330df_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48473190397_9775b60654_b.jpg”][vc_column_text]

43_Chiringuito JC by Adi Escura Arquitectos

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48443533516_49d59e92f3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443533501_b018aa4731_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443684187_d31f128145_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443684117_9641954f75_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443533366_19652c5526_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443533291_3dcbd371cf_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443683902_19fd48886e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443683752_b2ee812aca_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532971_a38e650cc5_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532861_98fdef95b8_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532846_3b302838e1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532816_b838008a80_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532726_44a19b7171_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532671_d4a68d97c7_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48443532721_3ee8a32256_b.jpg”][vc_column_text]

41_Contemporary House by Mercurio Design Lab

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48442367846_78c21295fb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442367816_9831904aa9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442367761_aa607b580e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442367546_a7974f2d1d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442522792_5e42c7c7ed_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442367366_326a14f033_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442522572_40bc0ab090_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442522487_a06403fc52_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442367141_ae84af09ce_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442522327_826f3acdb1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442367026_eaef518f70_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442522247_86f21e2b1f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442522147_30d7956f2e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442366721_628e5f4fbd_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442521972_524819636d_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442366611_4b924424d8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442366471_04f27f2da3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442366401_7727016b3e_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442366351_21dee1c9f9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442521557_bf7f7e15ee_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442521482_62506dba65_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442521402_aaf44c8e4d_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442366011_142eb3cf2b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442365966_bdcdcc7765_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442521172_942aa408f6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442521122_38ef144334_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48442365751_fdf9aecd0e_b.jpg”][vc_column_text]

39_High House by Dan Gayfer Design

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439879407_33c4c695fb_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439879177_b49c0fdd7f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439879087_84a1d28d46_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439879037_924b7d1092_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439878902_261ecc7ee8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439734471_42bd70bb38_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439734301_5dbfaf96a6_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439734261_3dc88c2b4e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439878467_2282b43fd5_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439878352_bee6bee70a_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439878192_9de0ef99cf_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439878122_479469dfa2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439733691_3bec020315_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877887_8bb7c8b7ba_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877752_016ea2484c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877607_9365287f99_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877557_3ca00e932a_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877412_4a38d06a10_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439733016_264d9f4966_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877197_23612326d0_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877172_12d129e270_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439877022_0c261177d4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876887_1c1424c14c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876847_9beb24cded_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876797_d6702ba271_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876672_9141de5df2_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439732176_7bd8274569_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876467_eafe992460_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439732026_e5f4fb1e04_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876202_a51d8bafc4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439731791_efc1a2eedf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439731666_31ba053199_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439876002_45114582e6_b.jpg”][vc_column_text]

37_House in St Michaels by Robert M. Gurney

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439760022_3876a6bbd8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439759717_4f471de6b1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439759622_c941d58525_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439616331_f7f9cc7003_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439759237_02cae1ccbb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439759177_68cfdf86e8_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439615911_ce1dcc2e34_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439758882_a5bd5da63c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439758657_a6048417a2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439758682_a1e0550224_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439758617_2625bc44a4_h.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439615351_5d7c285e47_b.jpg”][vc_column_text]

35_Californian by Coast Homes

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439346447_a7906d3ab1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439346287_35eb43dc5e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439346202_280ddac5e3_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439346132_d5e1b200d1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439345972_3fff96408e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439345967_00ee7b915f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439345787_9abd0e6a1b_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439200356_3a598d1811_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439345382_fff299a4aa_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439200066_556ec8f158_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439345147_918943c1b6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439345117_c2930e2b7f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199861_06e0b128d9_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199656_e17cea407f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199631_853a90975c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199556_990ff287ea_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199301_2c7cb60d95_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199186_3b29dc9acf_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439199076_ff8c11c67e_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439198916_fab4728e15_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439344042_299d6c5188_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439344007_908e680804_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439198646_9be6310f30_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439343807_6bfe4921a2_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439343672_76e6f8eff4_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439198446_7e6d87481c_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439198371_e3767d88eb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439343487_fa9ff5a991_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439343452_2ba615dd09_b.jpg”][vc_column_text]

33_House in Hampshire by Witcher Crawford

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48439087691_97f7fa5b28_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439087681_8b6fe6c006_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439087621_0c517d06e6_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439232942_a05f6a8273_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439232842_592fddda25_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439232772_46aa0f3f09_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439087246_780154eed8_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439232632_be3c20cc3f_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439087116_2453ee20fb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48439087026_216850b78a_b.jpg”][vc_column_text]

31_D House by Marston Architects

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”30″ source=”external_link” external_img_size=”800×600″ custom_srcs=”//live.staticflickr.com/65535/48432066991_42117d0741_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432066816_a4855c12af_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432066741_43dc99e4b1_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432212082_0eab5496fb_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432066501_405b841068_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432066346_064397bffe_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432211772_5adc93c753_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432066231_31f00afa42_b.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432211637_1453b2ef5f_k.jpg,//live.staticflickr.com/65535/48432211537_20e4430209_b.jpg”][/vc_column][/vc_row]

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]