Bán hàng gia tốc với sản phẩm số và click bank affiliate

Giới thiệu tổng quát bộ video

Bạn không chỉ được học về tư duy chiến lược hệ thống như những khóa học khác ở ngoài kia mà bạn còn được dẫn dắt với những bài giảng thực hành cụ thể như cầm tay chỉ việc. Tại sao bạn nên tham gia khóa học này bởi vì lợi nhuận của nó cao hơn rất nhiều lần so với kinh doanh sản phẩm hữu hình. Đó là lý do tôi dành rất nhiều tâm huyết để truyền tải những thông điệp và kế hoạch tốt nhất đến cho bạn.

Anh Thợ Hồ chia sẻ đến quý bạn thành viên bộ thư viện Video: Bán hàng gia tốc với sản phẩm số và click bank affiliate. Hy vọng rằng bộ thư viện này sẽ giúp ích các bạn thành viên thân thương của Anh Thợ Hồ giải quyết được các vấn đề trên.

Nội dung bộ thư viện:

  • Chương 1: Kiến thức kinh doanh sản phẩm số – 6 Bài
  • Chương 2: Thiết kế bao bì sản phẩm số – 2 Bài
  • Chương 3: Hướng dẫn các điều kiện cần cho một affiliate – 6 Bài
  • Chương 4: Lấy chất xám nhân tài – 4 Bài
  • Chương 5: Tạo bom và gài bom – 3 Bài
  • Chương 6: Chiến dịch thả bom – 5 Bài
  • Chương 7: Chiến dịch liên minh – 8 Bài
  • Chương 8: Thiết kế banner – 3 Bài