7 ý tưởng Viral Content trên Social Media cho ngành mỹ phẩm

Giới thiệu tổng quát bộ video

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ marketing online, các marketer doanh nghiệp tường gặp phải:

  • Khách hàng không biết tới sản phẩm của doanh nghiệp
  • Khó khăn trong vấn đề chi phí cho quảng cáo
  • Chưa có thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh
  • Chưa có sự tin tưởng từ khách hàng

Chính vì đó, Anh Thợ Hồ chia sẻ đến quý bạn thành viên bộ thư viện Video: 7 ý tưởng Viral Content trên Social Media cho ngành mỹ phẩm. Hy vọng rằng bộ thư viện này sẽ giúp ích các bạn thành viên thân thương của Anh Thợ Hồ giải quyết được các vấn đề trên.

Nội dung bộ thư viện:

  • Kiến thức chung về Viral Marketing trên nền tảng Social Media
  • Thông tin về thị trường mỹ phẩm hiện nay, cơ hội và thách thức
  • Nhu cầu thực sự của người phụ nữ khi họ ra quyết định mua mỹ phẩm
  • 7 ý tưởng xây dựng Viral Content trong ngành mỹ phẩm
  • Đo lường hiệu quả và những sai lầm khi làm Viral Content