30_DVD HƯỚNG DẪN ETABS THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THẤP TẦNG

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những gì:

 • Ở khóa học này, mình sẽ bỏ qua các lý thuyết tính toán mà hướng dẫn dưới dạng thực hành một công trình cụ thể. Mình sẽ hướng dẫn cách khai báo vật liệu bê tông, cốt thép và thay đổi các thông số để phù hợp với TCVN.
 • Bạn cung cấp flie excel để lựa chọn tiết diện dầm, cột, sàn. Bạn học cách khai báo tiết diện, tiết diện thay đổi cho dầm, cột sàn trong Etabs. Bạn sẽ biết các công cụ cần thiết để dựng mô hình của công trình. Bạn học cách khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng. Bạn học cách gán tải trọng phân bố đều lên sàn. Gán tải phân bố đều dạng hình thang, hình tam giác, hình chữ nhật lên dầm. Gián tải tập trung, momen tập trung lên dầm hoặc nút. Bạn sẽ biết cách chạy phân tích nội lực, đọc kết quả phân tích nội lực và xuất kết quả sang Excel. Sau đó lọc kết quả để lấy giá trị nội lực cần thiết để tính toán thiết kế theo TCVN. Bạn sẽ biết cách để dùng Etabs thiết kế cốt thép. Căn cứ vào đó để bạn chỉnh sửa tiết diện hay sơ đồ kết cấu mà không cần phải tính toán nhiều lần …

Mô tả sản phẩm :

 • Trình độ: Dành cho người mới bắt đầu.
 • Dung lượng: 1 DVD, 15 Video
 • Tổng thời gian: 7 giờ 20 phút
 • Tạo lưới mô hình, định nghĩa vật liệu và tiết diện phần tử trong Etabs.
 • Dựng và gán các phần tử dầm cột vào mô hình trong Etabs.
 • Dựng và gán các phần tử sàn vào mô hình trong Etabs.
 • Gán tải trọng vào dầm, cột và sàn trong Etabs.
 • Chạy phân tích kết quả nội lực và xuất kết quả sang Excel trong Etabs.
 • Thiết kế cốt thép bằng Etabs.
 • Thiết kế cầu thang 2 vế, 3 vế, cầu thang có dầm Limon trong Etabs.
 • Thiết kế cầu thang xoắn trong Etabs.
 • Công trình mẫu tham khảo trong Etabs.
 • Tổng hợp file cài đặt Etabs.
 • Thiết kế móng trong Etabs.
 • Tính và thiết kế thép đài móng cọc từ kết quả nội lực Etabs.
 • Tính và thiết kế dàn vì kèo thép V trong Etabs.
 • Hướng dẫn tính và gán tải gió vào nút của dàn vì kèo trong Etabs.