23_DVD HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH VISUAL BASIC XÂY DỰNG

Bản thân Excel và Autocad đã cung cấp cho các bạn những bộ công cụ mạnh mẽ trong phạm vi chức năng của chúng. Nhưng với mỗi bài toán cụ thể những thao tác lặp đi lặp lại mang đến cho người dùng cảm giác buồn chán và hiệu suất công việc không cao. Dựa trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic với giao diện lập trình đơn giản, dễ sử dụng VBA sẽ tạo ra những ứng dụng mở rộng đủ đáp ứng những yêu cầu trong công việc của bạn ngay cả khi bạn không phải là người lập trình chuyên nghiệp.

Lập trình Visual basic Xây dựng – Tập 1

Cơ bản sẽ hướng dẫn các bạn những kiến thức cơ bản nhất trong ngôn ngữ lập trình từ đơn giản nhất như: Biến, hằng, toán tử, biểu thức, các câu lệnh điều khiển, vòng lặp… đến phức tạp như: Hàm, thủ tục, chương trình con, tạo giao diện và kết nối với cơ sở dữ liệu bên ngoài.

– Sau khóa học này các bạn sẽ nắm được tổng quan về ngôn ngữ lập trình VB làm tiền đề cho lập trình mở rộng tính năng cho ứng dụng nền (Excel, Autocad) sau này.

Lập trình Visual basic Xây dựng – Tập 2

Ứng dụng cho Excel sẽ đi sâu vào lập trình cho lập trình mở rộng tính năng trên Excel như: Tạo hàm do người dùng tự định nghĩa tùy mục đích sử dụng, phân phối các hàm đó sang máy tính khác bằng Add-Ins, viết Macro kịch bản, tạo định dạng cho khối ô, xây dựng giao diện cho dự án, đổ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngoài vào Excel, in ấn nhanh hay kết xuất dữ liệu theo điều kiện.

– Chúng tôi hy vọng bài học này ngoài là một giải pháp tiết kiệm thời gian cũng sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong công việc, tăng tính tự động hóa, giảm thao tác thủ công.

Lập trình Visual basic Xây dựng – Tập 3

Tập 3 sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu mô hình đối tượng trong Autocad, tạo ra các câu lệnh mới, các đối tượng hình học và phi hình học, với các đối tượng đã có trên bản vẽ, kết nối Autocad với Excel, hay giải quyết các bài toán mà phần mềm Autocad đơn thuần không làm được, cuối bài học tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một dự án vẽ đầy đủ một bản vẽ dầm trên Autocad sử dụng VBA .v.v.

– Ngoài ra còn rất nhiều những thủ thuật trong ứng dụng nền và trong lập trình sẽ cung cấp cho các bạn để thao tác nhanh qua từng bài học. Hãy đồng hành cùng chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học của tôi.

File thực hành: