14_DVD HƯỚNG DẪN ROBOT STRUCTURAL 2015

Các bạn muốn một phần mền tính toán kết cấu mạnh mẽ hơn, không phải mất quá nhiều thời gian trong việc dựng hình cũng như triển khai kết quả đã tính toán, thì bộ DVD này sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian thực hiện việc đó. Bộ DVD này được chia ra làm 2 tập.

HƯỚNG DẪN ROBOT STRUCTURAL 2015 Tập 1:

Dựng hình và tính toán sẽ cung cấp các bạn một số lý thuyết tính toán cở bản đủ để các bạn sử dụng phần mền. cũng như dịch rất nhiều thông số và công thức tính toán. DVD hướng dẫn các bạn thiết lập tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. DVD Hướng dẫn dẫn chi tiết các công cụ dựng hình, chất tải trọng, tổ hợp tải trọng, chia lưới, tính toán, đọc kết quả tính toán,… từ đó áp dụng tính toán cho các công trình cụ thể về kết cấu thép và bê tông cốt thép. Đặc biệt, DVD sẽ hướng dẫn các bạn lấy các mô hình đã dựng sẵn trong Revit Structure và Autocad Structural Detailing để để giảm thời gian dựng hình .

Dvd hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, các ví dụ trong bài học lấy theo thực tế của Việt Nam giúp cho các bạn tiếp thu dễ dàng, nhanh chóng và áp dụng trực tiếp vào thực tế công việc, kèm với những file thực hành được xây dựng trong quá trình hướng dẫn. Đây DVD này sẽ bổ sung cho các bạn một công cụ tính toán hiệu quả tiết kiệm thời gian tính toán và dựng hình.

HƯỚNG DẪN ROBOT STRUCTURAL 2015 Tập 2

Thiết kế bê tông cốt thép hệ thống hóa lại kiến thức kết cấu, cũng như dịch rất nhiều thông số và công thức tính toán. Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Khóa học này sẽ đồng hành với các bạn để đi đến kết quả cuối cùng là ra được bản vẽ thiết kế .

Thiết kế bê tông cốt thép được hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, các bài học lấy trong tính toán kết cấu của Việt Nam giúp cho các bạn có thể tiếp thu được lý thuyết ngay trong bài thực hành và có thể so sánh kết quả tính toán của phần mềm so với TCVN. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ thấy công việc của một kỹ sư sẽ đơn giản hơn rất nhiều .