10 Các vấn đề thắc mắc khác trong Microsoft Project

Thẻ:

10 Các vấn đề thắc mắc khác trong Microsoft Project sẽ chia sẻ đến quý bạn thành viên một số vấn đề khác liên quan việc ứng dụng Microsoft Project để xây dựng và quản lý tiến độ, tài nguyên dự án.

Đây là một bộ video trong bộ video hướng dẫn sử dụng Microsoft Project từ cơ bản đến nâng cao:

>> Xem trọn bộ: BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]