03 Cách xem Kế hoạch và Tài nguyên Dự án của bạn

Thẻ:

Trong bộ video này, ATH chia sẻ bạn cách để xem Kế hoạch và Tài nguyên Dự án trong Microsoft Project. Mời các bạn xem video:

Đây là một bộ video trong bộ video hướng dẫn sử dụng Microsoft Project từ cơ bản đến nâng cao:

>> Xem trọn bộ: BỘ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT PROJECT TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

[Nguồn: Sưu tầm từ cộng đồng thành viên ATH. Xem thêm về Quy định bản quyền]